Göteborg Konst på Mediabyrån: Birgitta Dahlström

I åttonde och avslutande delen av Mediabyråns Instagramserie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på “Orm” av Birgitta Dahlström.

Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Göteborg Konst på Mediabyrån: Ulla Magnusson

I sjunde delen av Mediabyråns Instagramserie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på “Insyn” av Ulla Magnusson.

Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Göteborg Konst på Mediabyrån: William Granhage

I sjätte delen av Mediabyråns Instagramserie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på “24/1 2019 (Hyllning till Pride)” av William Granhage.

Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Göteborg Konst på Mediabyrån: Magnus Gramén

I femte delen av Mediabyråns Instagramserie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på “Chokladfabriken” av Magnus Gramen.

Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Göteborg Konst på Mediabyrån: Hanna Andersson

I fjärde delen av Mediabyråns Instagramserie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på verket “15” av Hanna Andersson.

Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig

Göteborg Konst på Mediabyrån: Lena Irvall

I tredje delen av Mediabyråns serie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på “I Underjorden” av Lena Irvall.
Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Göteborg Konst på Mediabyrån: Folke Lind

Andra delen i Instagramserien där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om konstverken Mediabyrån fått låna. Här handlar det om Folke Lind och hans teckning “Monumentet”. Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Göteborg Konst på Mediabyrån: Sara Nilsson

Vi startar en ny Instagramserie där Mediabyrån presenterar konst vi fått låna av Göteborg Konst. Hör Magnus Larsson från stadens konstenhet berätta om verken. I första delen handlar det om Sara Nilssons skulptur “Old Soul”. Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.