Göteborg Konst på Mediabyrån: Hanna Andersson

I fjärde delen av Mediabyråns Instagramserie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på verket “15” av Hanna Andersson.

Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig

Lämna ett svar