Göteborg Konst på Mediabyrån: William Granhage

I sjätte delen av Mediabyråns Instagramserie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på “24/1 2019 (Hyllning till Pride)” av William Granhage.

Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Lämna ett svar