Göteborg Konst på Mediabyrån: Sara Nilsson

Vi startar en ny Instagramserie där Mediabyrån presenterar konst vi fått låna av Göteborg Konst. Hör Magnus Larsson från stadens konstenhet berätta om verken. I första delen handlar det om Sara Nilssons skulptur “Old Soul”. Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Lämna ett svar