Göteborg Konst på Mediabyrån: Ulla Magnusson

I sjunde delen av Mediabyråns Instagramserie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på “Insyn” av Ulla Magnusson.

Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Lämna ett svar