Göteborg Konst på Mediabyrån: Birgitta Dahlström

I åttonde och avslutande delen av Mediabyråns Instagramserie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på “Orm” av Birgitta Dahlström.

Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Lämna ett svar