Göteborg Konst på Mediabyrån: Lena Irvall

I tredje delen av Mediabyråns serie där Magnus Larsson från Göteborg Konst berättar om verken vi fått låna från stadens konstenhet tittar vi närmare på “I Underjorden” av Lena Irvall.
Redigering och produktion: Karl Krigsman och Mediabyrån daglig verksamhet.

Lämna ett svar