Mitt Göteborg 400 år: Landshövdingehus

I tolfte avsnittet av “Mitt Göteborg 400 år” tar Isak med oss på en historisk betraktelse över Göteborgs landshövdingehus.

Reporter: Isak Produktion: Mediabyrån daglig verksamhet 2021.

Lämna ett svar