Webb-TV: Coach Berger

På hans stopp i Göteborg träffade Mediabyrån daglig verksamhet föreläsaren och inspiratören Johan Berger som far land och rike runt för att peppa personal och chefer inom vård och omsorg. Vi fick både kika in på en föreläsning och ett samtal med Johan.

Lämna ett svar