Mitt Göteborg 400 år: Göteborgs befästningar

I trettonde och sista avsnittet av “Mitt Göteborg 400 år” lägger Sebastian ut texten kring stans befästningar i form av skansar, vallar, murar och bastioner.

Reporter: Sebastian Bergström. Produktion: Mediabyrån daglig verksamhet 2021.

Lämna ett svar