Richards Regnbåge Episod 12: Normmedvetenhet med Nicklas Axelsson

Richard träffar metodutvecklare Nicklas Axelsson med uppdrag normmedvetenhet inom Daglig Verksamhet Centrum i Göteborgs stad. Nicklas är även engagerad i RFSL.

Intervju: Richard Brandt Produktion: Mediabyrån daglig verksamhet 2022

Lämna ett svar