Il podcast del monastero: del 5 – Moder Teresa

I femte avsnittet av Il podcast del monastero möter vi Moder Teresa och får veta hur det gick till när hon grundade sin orden Barmhärtighetens missionärer.

Bilder: Rolf M. Aagaard (1979). Moder Teresa mottar Nobels fredspris. [foto]. https://folkogforsvar.no/tema/internasjonalt-samarbeid/nobels-fredspris/ (BY-NC-SA 4.0) elizaraxi (2016). Motrher-Teresa. [Foto]. Mother-Teresa | elizaraxi | Flickr CC BY 2.0 DEED

Therese von Lisieux (2016). Therese Lisieux. [foto]. Therese Lisieux – PICRYL – Public Domain Media Search Engine Public Domain Search (PDM 1.0 DEED) @Peta¬_de_Aztlan (2009). 

Mother-Teresa-collage. [fotocollage]. Mother-Teresa-collage | I just thought it was appropriate fo… | Flickr (CC BY 2.0 DEED) Library of Congress (1899). 

Sisters og the Holy Family, New Orleans,LA. [foto]. Sisters of the Holy Family, New Orleans, La LCCN2001705864 – PICRYL – Public Domain Media Search Engine Public Domain Search (PDM 1.0 DEED) Eunheui (2010). 

Mother Teresa`s tomb. [foto]. Mother Teresa’s tomb | Exif_JPEG_PICTURE | Eunheui | Flickr (CC BY-NC 2.0 DEED) Mother Teresa Charitable Trust – MTCT (2018). 

Motherteresa [illustration]. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Motherteresa.png (BY-SA 4.0)

Ikonmålning: Richard

Musik: Mediabyrån produktion

Lämna ett svar