Emir Intervjuar Herman Lindqvist

Nu har Mediabyråns Emir Selimović gjort en telefonintervju med Herman Lindqvist. En spännande intervju där vi får veta om hur Herman blev så intresserad av historia, vad han arbetar med just nu, vad han har för fritidsintressen och mycket mer!


Reporter: Emir Selimović
Produktion: Mediabyrån Daglig Verksamhet 2024

Lämna ett svar