Dear Sara/Kära John – En brevväxling

Sedan januari 2020 brevväxlar Sara från Mediabyrån med John från Rwanda. I korrespondensen kring hur det är att leva med en synnedsättning upptäcker de – trots stora sociala skillnader och geografiska avstånd – hur likheterna förenar.

Inläsning: Sara Lagerstrand och Jonas Autio. Produktion: Mediabyrån daglig verksamhet 2020.

Lämna ett svar